Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  

Smluvní pojišťovny

V této sekci naleznete základní informace o konkrétních pojišťovnách. Vyberte si pojišťovnu, jejíž nabídku si chcete prohlédnout:

AIM všeobecná pojišťovací společnost
Allianz pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna, a.s.
ČSOB pojišťovna, a.s.
Generali pojišťovna, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Slavia pojišťovna, a.s.
Triglav pojišťovna, a.s.
Uniqa pojišťovna, a.s.
Wüstenrot pojišťovna


Allianz pojišťovna, a. s. - Povinné ručení

Při sjednávání povinného ručení u pojišťovny Allianz si můžeme vybrat ze tří variant rozlišených podle maximální výše limitů pojistného plnění. Jedná se o základní limity (zákonná výše limitů 35mil. Kč na škody na majetku a na zdraví), vyšší limity (50mil. Kč) a maximální (100 mil. Kč) . Tyto varianty se liší pouze výší limitů a samozřejmě výší pojistného.

Klient pojišťovny Allianz získává uzavřením smlouvy základní asistenční služby zdarma. Zajímavá je také možnost spoluúčasti v případě pojistné události. Při sjednání povinného ručení se spoluúčastí pojistníka získává klient slevu 11% z pojistného.

Pojišťovna Allianz nabízí množství slev a zvýhodnění v případě sjednání povinného ručení zároveň s havarijním pojištěním. V takovém případě získá klient slevu na havarijním pojištění a limity asistenčních služeb se automaticky zdvojnásobují.

Asistenční služby

Kromě základní asistenční služby poskytované zdarma ke každému platnému povinnému ručení si může pojištěný sjednat navíc asistenční službu PLUS. Limity jsou v případě asistenční služby PLUS dvojnásobné a navíc se sčítají s limity základní asistenční služby, takže dosáhnou až trojnásobné výše.

Případy na které se vztahuje základní pojištění asistence:
 • výlohy za příjezd a odjezd asistenční služby
 • výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem
 • náklady na opravu vozidla na místě
 • náklady na odtah vozidla
Limity plnění:
 • ČR – 2,5 tis. Kč pro všechna vozidla (5 tis. Kč při sjednání povinného ručení s havarijním pojištěním)
 • Zahraničí – 3 tis. Kč pro vozidla do 3,5t, 5 tis. Kč nad 3,5t (6/10 tis. Kč)
Varianta PLUS navíc zahrnuje:
 • Ubytování v nouzi při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla 2 tis. Kč osoba/noc
 • Úschova nepojízdného vozidla na dva dny
 • Úhrada nákladů na cestu do místa bydliště

Při sjednání povinného ručení zároveň s havarijním pojištěním s asistenční službou PLUS získává klient limit 10 tis. Kč na asistenci v ČR. V nabídce Allianz je také možnost úrazového pojištění osob ve vozidle. Vznikne tak právo na denní odškodné 50 Kč po dobu léčení nebo strávenou v nemocnici, odškodnění v případě trvalých následků (až 200 tis. Kč) a smrti (100 tis. Kč).

Výpočet pojistného >>
AXA pojišťovna, a. s. - Povinné ručení

Narozdíl od jiných pojišťoven AXA výrazně zjednodušuje sazebník pojistného tím, že nerozděluje automobily podle hmotnosti, typu nebo zdvihového objemu válce, ale pouze podle výkonu. Vznikají tak pouze 4 kategorie a každý motorista hned pohodlně zjistí kolik na pojistném zaplatí.

Sazby pojistného
 • do 60 kW - 4000 Kč
 • 61 kW - 80 kW - 6300 Kč
 • 81 kW - 110 kW - 9400 Kč
 • nad 111 kW - 1 0 Kč

Za každý rok trvání pojištění získává klient slevu 5 % z pojistného, tzn. že klient který od roku 2002 nezpůsobil pojistnou událost a jeho vozidlo má výkon do 60 kW zaplatí na pojistném 2400 Kč.

Každý nový klient získává navíc tzv. Help Box, balíček, který obsahuje číslo asistenční infolinky, fotoaparát k okamžitému zaznamenání dopravní nehody a formuláře potřebné k zaevidování pojistné události.

Možnosti připojištění:
 • čelní, zadní a boční skla
 • zavazadla
 • úrazové pojištění

Po sjednání povinného ručení získává klient navíc slevu 50% na pojištění právní asistence komfort s limitem 100 tis. Kč.

Asistenční služby

Axa pojišťovna nabízí jednu bezplatnou verzi asistenční služby. V případě nehody má pojištěný právo na náhradu nákladů na opravu vozidla na místě, na odtažení vozidla do servisu nebo do místa bydliště ve výši 2800 Kč v ČR a 150€ v zahraničí, úschovu vozidla po dobu 7 dní, ubytování posádky vozidla (2000 Kč resp. 75€ osoba) a náhradu nákladů na cestu domů (v ČR zdarma, 400€ ze zahraničí). Při poruše vozidla v ČR Axa pouze zprostředkuje tyto služby, ale neposkytuje za ně náhradu, při poruše v zahraničí poskytuje stejnou náhradu jako v případě nehody. Dále má klient právo na právní asistenci při jednání s policií (poskytnutí všech dokumentů) a při vyřizování agendy do výše 10000 Kč. Připojištění právní asistence komfort hradí pojišťovna také náklady na případné soudní spory vzniklé v přímé souvislosti s pojistnou událostí do výše 100000 Kč.

Výpočet pojistného >>
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

nabízí tři základní varianty povinného ručení. Jedná se o varianty Sporopov, Speciál PLUS a Super PLUS. Jednotlivé varianty se od sebe liší rozsahem asistenčních služeb a zejména pak výší maximálních limitů plnění.

Varianta Sporopov představuje základní a zároveň nejlevnější produkt pro řidiče, kteří se pohybují pouze na území České republiky. Limity plnění jsou stanoveny na 35 mil. Kč na škody na majetku i na zdraví. Největší nevýhodou této varianty je absence asistenčních služeb v zahraničí. V případě nehody nebo poruchy na území České republiky poskytuje Česká podnikatelská pojišťovna limit 1000 Kč.

Varianty Speciál PLUS a Super PLUS se od sebe liší pouze výší limitů plnění. Speciál PLUS nabízí limit 50 mil. Kč na škody na majetku i na zdraví. U varianty super PLUS jsou tyto limity ještě zdvojnásobeny na 100 mil. Kč na majetku i zdraví. U obou variant se asistenční služby vztahují na celou Evropu. Limity plnění asistenčních služeb jsou u vozidla do 3,5t 2500 Kč doma a 5000 Kč v zahraničí. U vozidel nad 3,5t 3500/10000 Kč doma/v zahraničí.

Rozsah asistenčních služeb zahrnuje :
 • příjezd a odjezd asistenční služby
 • opravu vozidla na místě
 • Vyproštění vozidla
 • odtah vozidla

Dále má klient šanci využít zdarma v souvislosti s nehodou či poruchou pojištěného vozidla - tlumočení při styku s policií, celníky, lékařem, administrativou, apod., pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu.

Extrabonus profi je nová služba určena pro svědomité řidiče. Motorista získá slevu až 15% výměnou za slib, že po dobu 3 let nezpůsobí žádnou pojistnou událost. Pokud během této doby pojistnou událost způsobí, je povinen pojišťovně nahradit částku, která mu byla na slevě poskytnuta. V případě že řidič žádnou pojistnou událost nezpůsobí získává tuto slevu u ČPP natrvalo. Extrabonus Profi se vztahuje pouze na nové smlouvy na dobu neurčitou s pololetní nebo roční platbou. Zároveň nesmí být klient zařazen v malusové kategorii.

Při uzavření povinného ručení na pobočce ČPP získá klient zdarma povinné ručení pro přípojné vozidlo do 750 kg nebo motocykl do 50 ccm. Při uzavření online pak nabízí pojišťovna 15% slevu. K povinnému ručení nabízí ČPP slevu 5 % na havarijní pojištění a 10% slevu na pojištění majetku a odpovědnosti občanů.

Nabídka připojištění k povinnému ručení:
 • úrazové pojištění
 • pojištění skel vozidla - přední, boční i zadní skla, 5 variant limitů
 • pojištění zavazadel
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • Pojištění přírodních rizik
 • Pojištění asistence plus
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Výpočet pojistného >>
Česká pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

V nabídce České pojišťovny jsou dvě varianty pojištění. Podle výše limitu pojistného plnění při škodě na majetku nebo na zdraví se rozlišují na Standard (40 mil.) a Exclusive (100 mil. Kč). Tyto varianty se pak od sebe, kromě výše pojistného, už nijak neliší.

Při sjednání povinného ručení u České pojišťovny získává klient zdarma pojištění právní ochrany s limitem 10 tis. Kč, úrazové pojištění řidiče s limity 100 tis. Kč v případě smrti následkem úrazu a 200 tis. Kč v případě trvalých následků úrazu a asistenční službu pro případ nehody zdarma.

Kromě bonusu 5% ročně za bezškodný průběh pojištění v předchozím období, který je ze zákona povinný pro všechny pojišťovny, může klient získat další jednorázový bonus 5 % v případě že bezškodný průběh pojištění trvá alespoň 36 měsíců. V případě uzavření smlouvy o povinném ručení a havarijním pojištěním v jedné smlouvě získá klient 5% slevu na havarijním pojištění.

Asistenční služby

Česká pojišťovna nabízí tři varianty asistenční služby.

První variantou je "Asistenční služba POHODA Klasik". Tato varianta je poskytována zdarma na základě uzavřené smlouvy o povinném ručení. Vztahuje se pouze na případy nehody nebo odcizení vozidla.

Pojištěný má nárok na:
 • proplacení práce mechanika (2 hodiny)
 • odtažení vozidla (max 50 km)
 • telefonické tlumočení a předání vzkazu
 • úhradu nákladů na ponechání zničeného vozidla v zahraničí
 • uhrazení skladného
 • právní pomoc do 1000 €
 • nocleh (max 2 x 70 €)

Další variantou poskytovanou zdarma je "asistenční služba POHODA". Aby ji klient získal musí si sjednat povinné ručení a havarijní pojištění v jedné smlouvy. Výhodou oproti předchozí variantě je možnost využít asistenční službu i v případě poruchy vozidla. "Asistenční služby pohoda SOS" je rozšířenou variantou platnou také pro případ poruchy s vyššími limity hrazení nákladů.

Česká pojišťovna nabízí asistenční služby i dalším účastníkům nehody, kterým byla způsobena škoda jednáním pojištěného. Poškození mají právo využít možnosti práce mechanika, odtažení vozidla apod. V takovém případě mohou i poškození volat asistenční linku (+420) 224 557 004.

Výpočet pojistného >>
ČSOB Pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

Největším "tahákem" pro řidiče, aby přestoupili k ČSOB pojišťovně, je jistě "Sleva dobrého řidiče". Podobně jako Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje ČSOB ke stávajícímu bonusu za bezškodný průběh další bonus 15 % navíc. Jediné co je potřeba je předložit při sjednání pojištění potvrzení o bezškodném období alespoň 36 měsíců. V takovém případě získá klient slevu 15 % na pojistném za další rok, další rok získá dalších 10 % a třetí rok dalších 5 %. Celkově tak získá motorista slevu až 30 % za 3 roky. Tato sleva se vztahuje pouze na nově uzavřené smlouvy.

To však není komplentí výčet slev, které ČSOB pojišťovna nabízí. Vedle "slevy dobrého řidiče" Může klient získat navíc slevu 20 % v případě stáří vozidla alespoň 9 let a dalších 10 % slevu když bydlí v jednom z 40ti zvýhodněných okresů. Další 4 % slevu dostane klient při sjednání povinného ručení online.

V nabídce ČSOB pojišťovny jsou 3 varianty podle výše limitů:
 • standard - 35 mil. Kč na škody na majetku a 44 mil. Kč na škody na zdraví
 • dominant - 60 mil. Kč na škody na majetku a 60 mil. Kč na škody na zdraví
 • premiant - 100 mil. Kč na škody na majetku a 100mil. Kč na škody na zdraví

K povinnému ručení navíc zdarma poskytuje asistenční služby pro případ nehody i poruchy, úrazové pojištění řidiče zdarma a pojištění osobních věcí zdarma. V případě varianty "Premiant" hradí pojišťovna škodu i na vozidle pojištěného do výše až 5 tis. Kč.

Mezi připojištění, která je možné sjednat spolu s povinným ručením patří:
 • odcizení vozidla
 • úrazové pojištění cestujících
 • náhradní vozidlo
 • pojištění zavazadel
 • pojištění čelního skla
 • nadstandardní asistenční služby

Výpočet pojistného >>
Generali Pojišťovna a.s. - Povinné ručení

Pojišťovna Generali připravila pro rok 2008 dva produkty. Povinné ručení standard s limity 35 mil. Kč na škody na majetku i na zdraví a variantu plus s limity 70 mil. Kč na škody na majetku i na zdraví. Mimo to nabízí Generali také speciální tarif pro řidiče bydlící na venkově.

Podmínkami pro získání tohoto tarifu jsou:
 • trvalé bydliště řidiče v obci nebo městě s počtem obyvatel menším než 30 tis.
 • jedná se o osobní automobil (dvoustopé motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5 t)
 • pojištění je sjednáno jako dlouhodobé nejméně na 1 rok
 • nejedná se o vozidlo určené pro zvláštní účely (taxi, vozidlo pro přepravu nebezpečného nákladu, vozidlo s právem přednosti v jízdě), nebo o historické vozidlo
Výhody nabízené pojišťovnou Generali při sjednání povinného ručení:
 • sleva na další vozidlo pojištěné u pojišťovny Generali
 • slevu 20 % pro držitele průkazu ZTP
 • sleva na havarijní pojištění 5 %
 • úrazové pojištění řidiče za 152 Kč ročně
 • možnost platit pojistné čtvrtletně nebo pololetně bez přirážek
 • základní asistenční službu v ČR i v zahraničí

Navíc získá klient k povinnému ručení také zdarma službu právního poradenství, tedy posouzení nároků poškozeného a úhradu výdajů za soudní řízení o náhradu škody.

Asistenční služba

Asistenční služby Generali Assistance je nabízena zdarma k povinnému ručení. Platí pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t s maximálně 9 sedadly. a nákladními vozidly nad 3,5 t. Jedná se o pomoc při havárii. V případě, že vozidlo není starší než 11 let, platí i pro pomoc v případě poruchy.

Generali assistance zahrnuje:
 • příjezd asistenčního vozidla a oprava nepojízdného vozidla
 • odtah vozidla
 • zajištění a uschování vozidla
 • poskytnutí náhradního vozidla (pouze v případě osobního automobilu)

Rozsah asistenčních služeb je stanoven na 2000/3000 Kč pro vozidla do 3,5t/nad 3,5t při pojistné události v ČR a 3000/4000 Kč pro vozidla do 3,5t/nad 3,5t v zahraničí. V případě sjednání povinného ručení společně s havarijním pojištěním nebo s pojištěním allrisk (havárie + odcizení) jsou limity dvojnásobné v ČR a trojnásobné v zahraničí.

Asistenční služba Generali Top Assistance je nadstandardní produkt za příplatek, který rozšiřuje pojistnou ochranu při havárii nebo poruše. Roční pojistné činí 500 Kč pro osobní automobily a 900 Kč pro nákladní automobily. Výhodou této placené varianty oproti základní je výše limitů 4000/6000 pro vozidla do 3,5t/nad 3,5t v ČR a 9000/12000 pro vozidla do 3,5t/nad 3,5t v zahraničí a také rozsah, který zahrnuje i přepravu posádky ze zahraničí nebo náhradu nákladů na ubytování v zahraničí (75€ auto/noc)

Výpočet pojistného >>
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s - Povinné ručení

Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje dvě varianty povinného ručení – „Standard“ a „Nadstandard“. Varianta „Standard“ se vztahuje na limity plnění do výše 35 miliónů Kč jak pro škody na zdraví či usmrcení, tak na majetku. Varianta „Nadstandard“ má limit ve výši 54 miliónů Kč. K oběma variantám je navíc zdarma úrazové pojištění a základní asistenční služba z hlediska administrativního a technického. K povinnému ručení lze připojistit také čelní sklo a dodatkové asistenční služby.

Slevy, které jsou uplatňovány u obou typů pojištění, jsou bonus do maximální výše 40% bezeškodného provozu vozidla, dále sleva pro invalidní řidiče, pro dobrovolné hasiče, pro vozidla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sleva je také poskytována při okamžité roční platbě.

Asistenční služby
 • oprava a odtah
 • úschova vozidla
 • zajištění náhradní přepravy
 • asistence v případě nehody v zahraničí
 • zajištění ubytování

Výpočet pojistného >>
Kooperativa, pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

Pojišťovna Kooperativa nabízí dva základní tarify pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to tarif Standard a Benefit, které se liší rozsahem asistenčních služeb, ale také výší pojistných limitů

U varianty Standard kryje pojišťovna škody na majetku v zákonné výši (tj. 35 mil. Kč). Při škodách způsobených na zdraví člověka nebo v případě usmrcení člověka je tento limit stanoven nad rámec zákonné povinnosti a to na 54 mil. Kč (platí pro každého zraněného nebo usmrceného)

V rámci asistenčních služeb varianty Standard může pojištěný využít odtah do vzdálenosti 50 km zdarma a uschování vozidla do 10ti dnů zdarma na území České republiky. V zahraničí je odtah vozidla limitován navíc výší nákladů. Při nehodě nebo havárii vozidla v zahraničí hradí pojišťovna odtah do 50 km nebo do ceny 120 € pro vozidla do 3,5 t a 75 km / 300 € u vozidla od 3,5 t do 12 t. V zahraničí má pojištěný navíc právo využít bezplatný nocleh do 50 €/ osoba, právní pomoci do 750 €, uskladnění vozidla do 7 dnů (13 €/den), nebo telefonického tlumočení a vzkazové služby. Pojišťovna Kooperativa nabízí také možnost finanční výpomoci v případě nouze ve výši až 1000 €, ale pouze v případě složení jistiny jinou osobou v České republice.

Varianta Benefit nabízí zejména zvýšené limity pojistného plnění 70 mil Kč pro škody na majetku a 70 mil. Kč pro škody vzniklé na zdraví (opět platí pro každého zraněného).

Rozsah asistenčních služeb oproti variantě Standard se liší pouze u vzdálenosti odtahu vozidla, kdy pojišťovna hradí odtah do vzdálenosti 75 km. U asistenčních služeb v zahraničí zůstávají limity kromě již zmíněného odtahu stejné.

Nad variantou Benefit by měli přemýšlet zejména ti řidiči, kteří chtějí mít větší jistotu, že jejich pohledávky vzniklé způsobením pojistné události budou uhrazeny pojišťovnou a že se tak nedostanou do vážných finančních problémů. Cena tarifu Benefit je jen o 4 % vyšší, takže jistě stojí za zvážení.

V případě sjednání kterékoliv varianty povinného ručení u Kooperativy na automobil do 3,5 t získá klient zdarma také živelní pojištění auta. Vztahuje se na případy povodně, záplavy, úderu blesku, požáru, pádu stromu, laviny, krupobití, sesuvu půdy a vichřice. V případě sjednání povinného ručení fyzickou osobou na dobu delší než 12 měsíců obdrží klient poukaz na pojištění pobytu v nemocnici. Při pobytu v nemocnici delším než 3 dny hradí pojišťovna poplatek 60 Kč denně za pobyt.

Možnosti doplňkového připojištění, které může pojištěnec využít jsou poměrně rozsáhlé:
 • pojištění čelního skla
 • úrazové pojištění
 • pojištění nákladů na zapůjčení vozidla
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění asistence

Výpočet pojistného >>
Slavia pojišťovna, a. s. - Povinné ručení

Pojišťovna Slavia zavedla povinné ručení poměrně nedávno. Nabízí dvě varianty povinného ručení podle limitů škod, a to „POV Základ“ a „POV Profi“. „Základ“ je klasický zákonný limit do 35 miliónů Kč za škody na majetku i za škody na zdraví či usmrcení. „Profi“ je limit stanovený až do výše 100 miliónů Kč za škody na majetku i za škody na zdraví či usmrcení. Pojištění má zvláštní sazby pro podnikatele.

Systém bonusů je zde mírně odlišný, než jinde. Jsou zde základní bonusy, které jsou až do výše 60%, ale navíc je možné získat „Bonus Kredit“, což je sleva až 15% za příslib bezeškodného průběhu po 24 měsíců. Vedle toho je ale ještě možné získat bonus 11% pro další tři vozidla, která jsou registrována na některého člena rodiny. Vedle těchto slev však nabízí Slavia ještě další. Je zde 30% sleva pro invalidní řidiče, 15% sleva pro nákladní vozidla do 12 tun starší 6 let a ještě 5% sleva, pokud řidič používá zimní pneumatiky.

Vedle samotného povinného ručení lze získat ještě další výhodná pojištění:
 • pojištění vozidla proti živlům za 50Kč na rok
 • pojištění skel za 800 Kč na rok
 • pojištění zavazadel za 15 Kč na rok
 • úrazové pojištění za 480 Kč na rok
 • pojištění asistenční služby za 150 Kč na rok, platí pouze u PVO Základ, u POV Profi je toto pojištění zdarma

Výpočet pojistného >>
Triglav pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

Limitní výše jsou u pojišťovny Triglav stanoveny ve dvou rozmezích, zákonně 35 miliónů Kč pro škody na majetku i pro škody na zdraví či usmrcení, za příplatek je pak limit navýšen na 50 miliónů Kč.

V rámci základního pojištění, respektive zdarma, jsou k povinnému ručení poskytovány následující služby: úrazové pojištění na 50 000 Kč v případě smrti a na 100 000 Kč v případě trvalých následků pojištění právní ochrany do výše 30 000 Kč asistenční služba, která má již ve své základní podobě rozsah nejen na území ČR, ale i na území Evropy

K povinnému ručení lze také navíc získat další pojištění v rámci pojišťovny. Těmito pojištěními jsou pojištění zavazadel (se spoluúčastí), pojištění skel (bez spoluúčasti) a pojištění nákladů na půjčení náhradního vozidla (bez spoluúčasti).

Poměrně dobře zpracovaná je zde problematika bonusů za bezeškodní průběh, kdy kromě toho, že jsou bonusy přenositelné na člena rodiny v rámci pojišťovny, jsou zde bonusy až do výše 60%, a to podle následujícího klíče:

 • za první rok bezeškodného průběhu 5%
 • za druhý rok bezeškodného průběhu 10%
 • za třetí rok bezeškodného průběhu 15%
 • za čtvrtý rok bezeškodného průběhu 25%
 • za pátý rok bezeškodného průběhu 35%
 • za šestý rok bezeškodného průběhu 45%
 • za sedmý a další rok bezeškodného průběhu 60%
Asistenční služby

Rozdílné asistenční služby jsou poskytovány pro vozidla do 3 500 kg s objemem do 2 500 ccm, pro vozidla s hmotností do 3 500 kg s objemem nad 2 500 ccm a pro vozidla z hmotností nad 3 500 kg. Není zde tedy nutné připlácet za to, že k problému dojde v cizině. Podle typu vozidla je však odstupňována kvalita a luxus služeb. Základní služby asistence jsou následující: asistence na místě (oprava, pokud nezabere více jak 2 hodiny)

 • odtah vozidla
 • oprava vozidla v zahraničí
 • převoz vozidla ze zahraničí do ČR
 • přeprava řidiče a spolujezdců
 • zajištění ubytování
 • úschova vozidla i zavazadel

Výpočet pojistného >>
UNIQA pojišťovna, a.s. - Povinné ručení

Pojišťovna Uniqa nabízí v podstatě tři typy pojištění, které jsou opět dány výší škody na majetku a škody na zdraví nebo usmrcení. Základním typem je zákonný limit 35 miliónů Kč pro škodu na majetku i na zdraví. Ale vedle toho Uniqa nabízí druhou variantu se škodou na majetku do 50 miliónů Kč a se škodou na zdraví či usmrcení do výše 60 miliónů Kč. Třetí varianta stanovuje strop ve výši 100 miliónů Kč pro oba druhy škod.

Zároveň zde existují komplexnější varianty pojištění, říkejme jim balíčky. Jsou to pojištění SPECIAL (povinné ručení se zákonnými limity a pojištění vozidla proti krádeži a proti škodám způsobeným živli), OPTIMUM (limity 50 a 60 miliónů Kč, havarijní pojištění a pojištění sedadel a zavazadel) a MAXIMUM (nejkomplexnější, maximální limity).

Výhody, které jsou spjaté s povinným ručením u Uniqy, jsou klasické výhody 5% bonusu za každý rok při bezeškodném provozu vozidla a služba „Uniqa asistence“. Toto jsou v podstatě jediné výhody, které Uniqa poskytuje, navíc jsou to klasické služby, které jsou poskytovány každou pojišťovnou.

Vedle klasického povinného ručení je však u Uniqy možné uzavřít ještě havarijní pojištění KASKO a připojistit čelní sklo. Je zde však také možnost uzavřít tzv. POV plus, což je povinné ručení včetně ochrany pojištěného vozidla proti krádeži a požáru (pro vozidla s rokem výroby 2001 a starší). Velkou výhodou uzavírání pojištění u Uniqy je skutečnost, že je možné jej uzavřít i na pobočkách Raiffeisenbank.

Asistenční služby Uniqa poskytuje dvě asistenční služby – „Uniqa asistence“ a „Uniqa rozšířená asistence“. První je základním prvkem každého pojištění, druhá je rozšířenou verzí za příplatek. Do základních služeb poskytovaných asistenční službou patří následující:

 • předcestovní asistence (lékařské informace, rady do nouzových situací, informace o poplatcích)
 • telefonická pomoc v nouzi
 • překlady a tlumočení (telefonicky)
 • oprava i poskytnutí náhradních dílů nebo sešrotování vozidla
 • odtažení vozidla
 • úschova vozidla
 • přeprava
 • výměna paliva
 • pomoc při zraněních, smrti
 • právní asistence
 • půjčka ve finanční tísni

Výpočet pojistného >>
Wüstenrot pojišťovna a.s. - Povinné ručení

Pojišťovna Wüstenrot nabízí ve svém portfoliu v podstatě dva typy povinného ručení, které nenesou žádné speciální označení, jsou pouze dány výší limitů pojistného plnění, které je buď 35 miliónů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení, anebo 70 miliónů Kč na škody na majetku i na škody na zdraví či usmrcení. První je „základním“ limitem, druhé je limitem „zvýšeným“.

Wüstenrot přišel s unikátním výpočtem výše pojistného, a to nikoli podle objemu, jak je obvyklé, ale podle výkonu motoru, což znamená, že jsou zvýhodněni ti řidiči, jejichž auto má sice velký objem, ale výkon motoru již tak velký není. Dalším poměrně unikátním zvýhodněním je věk řidiče, neboť je zde předpokládáno, že starší řidič je zkušenější a pravděpodobnost nehody je u něj nižší. V základní ceně není zahrnuto úrazové pojištění a pojištění předního skla, ale při uzavírání smlouvy lze na obě události připojistit.

Bonusy za bezeškodní průběh pojištění jsou u povinného ručení v podstatě samozřejmostí, a tak i Wüstenrot nabízí bonusy za bezeškodní průběh, a to i v případě, že klient přistupuje od jiné pojišťovny. V případě, že u původního pojištění došlo k pojistné události, nejsou uplatňována žádná znevýhodnění. Vedle klasických bonusů (5% dle zákona) má Wüstenrot desetiprocentní zvýhodnění pro ty klienty, kteří jsou smluvně evidováni, u některé z uvedených společností:

 • Wüstenrot pojišťovna
 • Wüstenrot životní pojišťovna
 • Wüstenrot – stavební spořitelna
 • Wüstenrot hypoteční bank
Asistenční služby

Základní asistenční služba je v ceně automaticky zahrnuta a vztahuje se na nehody a krádeže na území České a Slovenské republiky. V této asistenční službě je zahrnuto:

 • oprava na místě či přeprava do nejbližšího vhodného servisu
 • úschova nepojízdného vozidla (300 Kč na den, maximálně 2 dny)
 • sešrotování nepojízdného vozidla
 • přeprava do místa, odkud je možné, aby se klient dostal do bydliště (max. 30 km)
 • poradenství při povinném hlášení události
 • odtažení druhého účastníka, který si náklady platí

Kromě automaticky zahrnované asistenční služby je možné za příplatek 300 Kč ročně získat i rozšířený balík, který platí i v zahraničí, ale hlavně se vztahuje i na poruchy vozidla, nikoli pouze na nehodu a krádež. Jinak je mezi asistenčními službami minimální rozdíl, pouze ceny za placené úkony jsou v rámci zahraničí vyšší.

Výpočet pojistného >>AIM všeobecná pojišťovací společnost - Havarijní pojištění

AIM Co.Ltd. je součástí MAI INSURANCE GROUP, která se prezentuje na pojišťovacím trhu v zemích střední a východní Evropy 19 let. MAI Insurance Group - pojišťovací divize sídlí v Budapešti a provádí pojišťovací služby pro Polsko, Českou a Slovenskou republiku. Základní jmění společnosti činí 1,350,000,000 HUF což je přibližně 148,000,000 Kč.

Na základě svých aktivit může být AIM Co.Ltd. jednoduše nazývána jako specialista na pojištění motorových vozidel. AIM Co.Ltd. je vlastníkem významného množství pojištěných vozidel (v roce 2009 cca 11 000) a jako přidanou hodnotu ke klasickému havarijnímu pojištění nabízí i pojištění prodloužené záruky a pojištění GAP. V roce 2005 jako první uvedla na trh pojištění pro totální škodu motorového vozidla a pojištění TOTAL –R které kompenzuje snižující se hodnotu vozidla pro případ totální škody.

Tento druh pojištění speciálně upravený a nabízený pouze na na serverech iPojisteni.cz a Povinne-ruceni.info ochraňuje majitele vozidla v případě krádeže/loupeže vozu a v případě škody, kdy oprava je neekonomická. To znamená, že pojišťovna v případě totální škody vyplatí pojištěnému plnění ve výši aktuální hodnoty vozidla dle Eurotax/IBS ceníku sníženou o amortizaci vozidla, nejvýše však sjednanou pojistnou částku, pokud nepřevyšuje aktuální hodnotu Eurota/IBS ceníku.

Webové stránky AIM >>

Výpočet pojistného >>