Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  

Výpověď pojistné smlouvy, změna pojišťovny = ušetřené tisíce

Změnou pojišťovny je možné uspořit nemalé finanční prostředky. Změnou pojišťovny nepříjdete o bonus, nic Vás nestojí, zabere Vám pár minut a ušetříte často i tisíce korun každý rok.


Pokud se Vám změna pojišťovny zdá složitá nebo z ní máte strach, kontaktujte nás a my Vám vypočítáme výhodnější a levnější pojišťění, než je Vaše současné a pomůžeme Vám pojišťovnu změnit.


Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Připravili jsme pro Vás seznam nejběžnějších způsobů zániku pojištění.


Písemná výpověď dohodou
Písemná výpověď ke konci pojistného období
Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
Marné uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného
Další způsoby zániku pojištění
Časté dotazy

Písemná výpověď dohodou – § 12 odst.g) zákona č.168/99Sb.

V dohodě musí být uveden okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Doporučujeme kontaktovat Vaši pojišťovnu a dohodnout se na ukončení pojištění. V tomto případě je nutné výpověď zaslat písemně na Vaši stávající pojišťovnu. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.

U většiny pojišťoven lze pojištění vypovědět dohodou přímo na pobočce a na počkání! K tomu Vám stačí pouze vyplnit pojišťovnou určený formulář

Příklad z praxe: Pojistnou smlouvu jste uzavřel 15. května 2008. Vzhledem k zajímavé nabídce jste se rozhodl k 1.únoru změnit pojišťovnu. Navštívíte 31. ledna Vaši stávající pojišťovnu a podáte výpověď dohodou. V případě akceptace můžete od 1.února uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u libovolné pojišťovny.


Doporučujeme:
  • Stáhněte a upravte si vzor výpovědi, zašlete jej nebo navštivte Vaši pojišťovnu klidně dnes. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.
  • Sjednejte si u nás nejvýhodnější pojištění a uveďte Váš současný bonus a počátek pojištění v den následující po konci Vašeho současného pojištění.
Pojišťovna Vám spolu s ukončením smlouvy vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezeškodného průběhu. V době sjednání smlouvy toto potvrzení pravděpodobně nebudete ještě mít u sebe. Nevadí. Stačí uvést správný počet měsíců, sleva za bezeškodní průběh se Vám řádně započítá do ceny pojištění a jakmile toto potvrzení obdržíte, zašlete ho nové pojišťovně.

Písemná výpověď ke konci pojistného období – § 12 odst.f) zákona č.168/99Sb.

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí minimálně 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. Škodu můžete samozřejmě uplatnit kdykoliv až do skutečného zániku pojistné smlouvy. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto na možný datum výpovědi je nejspolehlivější zeptat se přímo u své pojišťovny.

Výpověď je nutné zaslat písemně na Vaši stávající pojišťovnu. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.

Příklad z praxe: 15. května 2008 jste kupoval nové auto a pojistil ho. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů dopředu - tedy do 2.dubna. Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zanikne k 15. květnu.

Doporučujeme:
  • Stáhněte a upravte si vzor výpovědi, zašlete jej na Vaši pojišťovnu klidně dnes, nejpozději však 6 týdnů před koncem pojistného. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.
  • Sjednejte si u nás nejvýhodnější pojištění a uveďte Váš současný bonus a počátek pojištění v den následující po konci Vašeho současného pojištění.
Pojišťovna Vám spolu s ukončením smlouvy vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezeškodného průběhu. V době sjednání smlouvy toto potvrzení pravděpodobně nebudete ještě mít u sebe. Nevadí. Stačí uvést správný počet měsíců, sleva za bezeškodní průběh se Vám řádně započítá do ceny pojištění a jakmile toto potvrzení obdržíte, zašlete ho nové pojišťovně.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy - § 12 odst.f) zákona č.168/99Sb.

Pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců od jeho uzavření. Od podání výpovědi, pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Příklad z praxe:Navštívím pobočku pojišťovny a vyplním formulář na výpověd smlouvy dohodou k dnešnímu dni. Pojišťovna výpověď akceptuje a od následujícího dne si můžete sjednat povinné ručení levněji.

Doporučujeme:
  • Stáhněte a upravte si vzor výpovědi, zašlete jej na Vaši pojišťovnu nejpozději do 2 měsíců od uzavření pojištění. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.
  • Sjednejte si u nás nejvýhodnější pojištění a uveďte, kdy jste tuto výpověď pojišťovně zaslali. My správně určíme datum počátku Vašeho nového pojištění.

Marné uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného - §12 odst.e) zákona č. 168/1999 Sb.

Dalším způsobem zániku pojištění je tzv. Neplacení.

Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

A jak to funguje v praxi?

Pojišťovna Vám pošle předpis platby s datem splatnosti pro následující období (čtvrtletí, pololetí, rok). V případě, že tuto platbu neuhradíte,obdržíte od pojišťovny zhruba po měsíci Upomínku o zaplacení dlužného pojistného. Součástí této upomínky je upozornění na zánik pojistné smlouvy a stanovený přesný termín (min. 30dní), kdy pojištění zaniká. V případě, že tuto upomínku také neuhradíte, cca za 10 dní po stanoveném termínu Vám bude doručena písemné ukončení smlouvy a předpis k úhradě celkového dlužného pojistného. Dlužným pojistným se rozumí poměrná část za období, za které nebylo pojistné uhrazeno. (tedy nejdéle ke dni ukončení). Pojišťovna nemůže v tomto případě vymáhat žádné penále!

Sjednat pojištění si tak můžete již při obdržení Upomínky ke stanovenému termínu ukončení smlouvy.


Další způsoby zániku pojištění

Dočasné vyřazení vozidla – tzv. uložení SPZ do depozita - pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla (smlouva může zaniknout při uložení SPZ i pouze na 1 den).

Změna vlastníka vozidla – pojištění zaniká dnem nahlášení změny majitele pojišťovně. Změna majitele se dokládá kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu vozidla.

Při likvidaci vozidla – pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

Oznámení nové ceny pojistného – pokud Vám pojišťovna upraví výši pojistného, můžete vypovědět smlouvu písemně do jednoho měsíce od oznámení nové ceny pojištění. Vzor výpovědi je ke stažení zde ve formátu PDF a zde ve formátu MS Word.


Časté dotazyOtázka: Přijdu při změně pojišťovny o bonus?
Odpověď: Ne! Váš bonus přejde k nové pojišťovně. My Vám chceme ušetřit peníze a ne Vás připravit o Váš bonus z předchozích let. Kontaktujte nás a porovnejte si Vaši současnou cenu pojištění s tou, kterou Vám nabídneme my.

Otázka: Jak je to s povinným ručením při koupi auta? V případě, že jedu přes půl republiky koupit vůz od fyzické osoby, musím s ním nějak dojet domů. Jak postupovat v tomhle případě?
Odpověď: Vlastnictví vozidla se změní na základě kupní smlouvy. Vozidlo by měl mít již pojištěno na převoz domů nový vlastník. I při přihlášení na svém dopravním inspektorátu musíte prokázat, že povinné ručení máte sjednáno. Pokud má být vozidlo provozováno, musí mít sjednáno povinné ručení vždy! Ve Vašem případě je nutné si zjistit data o vozidle dopředu a sjednat si povinné ručení před nákupem vozidla. V tomto případě Vám na Vaši žádost zpracujeme smlouvu téměř na počkání a zašleme Zelenou kartu emailem. Tu pak stačí již jen vytisknout.

Otázka: Pokud si koupím druhé auto, budu moct uplatnit svůj bonus pro obě auta, třeba i u různých pojišťoven?
Odpověď: Klasický bonus je přenositelný pouze na jedno vozidlo. Můžete si vybrat na jaké. My ale máme v nabídce výrazné cenové zvýhodnění při pojištění druhého a dalšího vozidla a to i v případě, že bude smlouvu uzavírat třeba manželka nebo syn.

Zdá se Vám to složité?

Nevadí. Kontaktujte nás a my Vám vypočítáme výhodnější a levnější pojišťění, než je Vaše současné a pomůžeme Vám změnit pojišťovnu.

Povinné ručení 2009

Povinné ručení opět o něco zdraží

Řidiči, kteří v roce 2008 nezpůsobili dopravní nehodu zaplatí v roce 2009 za povinné ručení zhruba o 2% více. Pojišťovny v průměru zvedají ceny o 7%. V roce 2008 zahájily prodej povinného ručení Hasičská vzájemná pojišťovna, pojišťovna AXA a Slavia pojišťovna. Většina pojišťoven už nyní stanovuje sazby podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru nebo dalších kritérií.

Od podzimu 2008 takto stanovuje ceny i největší pojišťovna na trhu - Česká pojišťovna a jako poslední dvě pojišťovny nepoužívající segmentační kritéria zůstavá Kooperativa a Triglav.

Nepřehledné srovnání nabídek

V situaci, kdy má na cenu vliv nejen objem motoru, ale i věk a místo bydliště klienta, je pro běžného motoristu velmi obtížné se zorientovat a porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. Náš specializovaný tým Vám tuto službu nabízí - nejenže Vám v záplavě nabídek najdeme ty nejvýhodnější, ale díky tomu, že pojišťujeme tisíce automobilů máme s pojišťovnami exkluzivní smlouvy a můžeme Vám zajistit pojištění za absolutně nejvýhodnějších podmínek na trhu.